TERRAZZO LÉPCSŐK, DILATÁCIÓK, PADLÓFŰTÉS KIALAKÍTÁSA, FELÜLETVÉDELEM

 

 

  1. Lépcsőszerkezetek burkolása terrazzóval

 

A terrazzo burkolatok alapvetően csak vízszintes felületen készíthetőek, ezért a terrazzo lépcsők függőleges homloklapjait üzemi előre-gyártás keretében készítik el. Vagyis a homlok- és járólapok burkolása két ütemben történik.

 

A cement-terrazzónál

 

A homloklapok elhelyezése után a vízszintes, nagyobb méretű járólapot jellemzően a helyszínen való öntéssel alakítják ki. A két lap csatlakozásának általános megoldása, hogy a járólap túllóg a homloklapon, tagozatos, orros lépcsőt formázva. A terrazzo járólap lehet előregyártott is:

 

 

 

Erre azért van szükség, mert gyártott két lap esetén a 90 fokos él kialakítására zavaróan látható toldás nélkül nincs lehetőség a tisztán cementes anyaggal, illetve a gérbe-vágott vagy gyártott terrazzo lemez éle nagyon sérülékeny. A gyártott homloklaphoz szintén méretre előregyártott járólap panel elhelyezésével is megoldható a lépcsők terrazzóval való burkolása kisebb karszélesség esetén. (Műkő esetén nincs akadálya az egy ütemben (homloklap és járólap) készülő kéreg felhordásának, éklépcső kialakításának.)

Amennyiben előregyártott vízszintes járólap elemeket használunk, akkor a termék vastagsága jellemzően 4-5 cm, és szükséges még cca. 2 centiméternyi ágyazási hézag is. A terhelést nem kapó homloklap nem vastagabb 2-3 cm-nél, plusz 1-2 cm ragasztás hézag. Ha monolit készítésű a cement-terrazzo vízszintes járólap, akkor a szükséges szerkezeti vastagság minimum 2,5-3 cm, és ha a lépcsőlapok járószintje megköveteli, alábetonozással tág határok között tovább növelhető.

 

A műgyanta-terrazzónál

 

A vékonyabb és rugalmasabb anyag miatt a műgyanta-terrazzónál lehetőség van nagyobb méretű vízszintes lépcső-járólapok előregyártására is. Jelentős különbség a cement-kötésűhöz képest, hogy a gyártott két lap (járó- és homloklap) esetén a 90 fokos él kialakítása megoldható látható toldás nélkül, tehát esztétikusan kialakítható tömblépcső, illetve éklépcső úgy, hogy a függőleges és a vízszintes síkon ugyanaz a terrazzo burkolati kép látható. Az előregyártott homloklap elhelyezése után a járólap zóna nem csak előregyártott lehet, hanem helyszíni, fokonkénti öntéssel is készülhet. Ez sokkal jobb megoldás pl. egy epoxy-terrazzo burkolatú csigalépcsőnél.

 

 

Az 1,0-1,5 cm-es terrazzo kéreg speciális ragasztóval kerül elhelyezésre az ehhez pontos geometriai méretűre előkészített fogadószerkezetre. Ez a fogadószerkezet nem csak beton, hanem más, megfelelő állékonyságú, és merevségű szerkezet is lehet (pl. fémlemez, rétegelt falemez, meglévő sérült/felújítandó kő vagy műkő lépcső, stb.).

Természetesen a lépcső terrazzo burkolata is lehet mintás, betétes, tartalmazhat anyagváltást (más szemcseanyagú/színű terrazzo, fémlemez, perforált fémlemez, vékony kerámia lemez /Laminam, Kerlite jellegű/, üveg, stb.) Izgalmas lehet pl. egy bordáslemez-terrazzo kombináció.

 

 

 

 

 

  1. Orsótér burkolása a terrazzo lépcsőszerkezetnél

 

Az orsótér felé eső lépcsővégek burkolása terrazzo vagy műköves technológiával meglehetősen munkaigényes feladat, ezért ma már általában más anyaggal burkolódik. A legolcsóbb megoldás túllógatni az előregyártott lépcső homlok- és járólapokat a magbetonon 1,5-2 cm-el, és a terrazzo külső síkjáig vakolattal lezárni az orsótér betonszerkezetét. A vastagabb (3,5-5 cm) cement-terrazzo lépcsőelemeknél van egy másik lehetőség is, mikor az orsótér felé a magbetonon jobban (4-7 cm) túllógnak az előregyártott elemek. Ekkor gipszkarton lemezzel is lehet alulról csatlakozni hozzájuk, és így akár alulról körbeburkolható az egész lépcsőkar magbetonja. A túllógatott elemek vízorrt, cseppentőt is tudnak fogadni. Ugyanilyen elv szerint kaphatnak cseppentőt az elemek az orsótéri burkolatot nem kapó lépcsőkar szerkezeteknél is (pl. látszóbeton, acélváz, pillangó-lépcső stb.).

Drága, de nagyon esztétikus megoldás a homloklap-járólap és a lépcsőkar alsó síkja által közrefogott fűrészlap alakú mezőkbe előregyártott, és méretre idomított terrazzo táblák szerelése, ragasztott és/vagy mechanikus rögzítéssel. Ha ezek a fűrészlap alakú elemek is gérbe-vágva csatlakoznak a homloklaphoz és a járólaphoz, akkor az egész lépcsőkar tömb-terrazzo megjelenést kaphat.

 

  1. Lábazatok készítése terrazzo padló- és lépcsőburkolatokhoz

 

A terrazzo padlókhoz bármilyen erre alkalmas anyagból készülhet futó faltőlábazat (fa, MDF, alumínium, műanyag, stb.). A kortárs terrazzókhoz a legkézenfekvőbb megoldás természetesen a terrazzo lábazat. 60-100 cm-es hosszokban előregyártott, ragasztott kivitelben, 6-15 cm magassággal. Magasabb (30-100 cm-es) táblákból is készülhet lábazat, akár falburkolás funkcióval.

A terrazzo burkolatú lépcsőkarok és a lépcsőpihenők faltövében általános megoldás a lépcsőburkolat anyagából előregyártott-szerelt futó lábazat. A lépcsőkísérő lábazat itt folyamatos magasságú, a lépcső homlok- és járólapjához zártan azt „Z” alakban lekövető. Általában 6-15 cm magas, és ha a lépcsőfellépés magasságával megegyezik, akkor egyszerűbben, egymásra ráfutó elemekből szerelhető.

 

 

A másik – igényesebb, de jelentősen drágább – változat a lépcső-élek síkjával párhuzamosan kialakított felső élű, egyenes lefutású lépcsőkísérő lábazat. Terrazzóból ezek a szintén fűrészlap alakú elemek is csak előregyártott-ragasztott kivitelben készülhetnek.

 

 

 

Csigalépcsőknél, húzott karú lépcsőknél az egyenes felső lefutású terrazzo lépcsőkísérő lábazat kialakítása gyártott elemekből nem, vagy csak nagyon költségesen kivitelezhető. Ilyen esetekben megoldás lehet a terrazzo anyagkeverék kötőanyag-színét megtartó és szemcseanyagtartalmát felhasználó helyszíni műkőből elkészíteni a lábazatot.

A gyártott lábazatvastagságok:

A műgyanta-terrazzónál 1,0-1,5 cm vastag.

A cement-terrazzónál 1,5-2,5 cm vastag, akár tagozatos él-lezárású is lehet.

 

 

 

Elvárás a megfelelő minőségű vakolat a ragaszthatóság miatt.

Helyszíni műkőnél: 1,0-1,5-2,0 cm a faltól való kiállás. Legtöbbször szükséges a műkő kéreg alá egy új cementvakolat kialakítása vakolatsíkig a szerkezet állékonysága miatt.

 

 

  1. Dilatációképzés

 

A terrazzo burkolatot az épület szerkezeti mozgásai, a kötésből adódó zsugorodási, valamint a későbbi hő-feszültségek miatt kialakuló mozgások miatt dilatálni, önálló táblarendszerbe rendezni szükséges. A dilatációs elválasztás lehet tervezett szélességű hézag, jellemzően ott, ahol biztosítani kell mindkét irányú mozgást (pl. hőfeszültség), illetve lehet egyszerű munkahézag, vagy bennmaradó (pl. fémléc), ahol csak zsugorodásból adódó mozgásra lehet számítani.

Ha hézag szükséges, akkor az lehet előre zsaluzott nút tartósan elasztikus kitöltéssel, de lehet gyémántkoronggal utólag felvágott egyenesre zsaluzott munkahézag. A talán legjobb, de karakteresen megjelenő megoldás a kettős fémprofil, közötte szintén rugalmas kitöltéssel.

 

 

 

Amennyiben a terrazzót fogadó esztrich vagy beton alaplemez is dilatált, és hőmozgás is várható, akkor szinte csak ez a megoldás jöhet számításba (pl. a fűtéskörök határán, az egymástól pl. Polifoam-csíkkal teljesen elválasztott, csőkígyót fogadó esztrich-táblák esetén).

Ezek a dupla vagy szimpla bennmaradó dilatációs profilok a terrazzónál összecsiszolódnak a burkolattal. A terrazzo dilatálásához használatos profilok anyaga általában alumínium, sárgaréz, esetleg vörösréz, de akár PVC vagy cink anyagú is lehet, bár ez felénk nem járatos.

Ahol nincs szükség hézagra a dilatációs táblák elválasztásánál (mert csak zsugorodás várható), ott az egymásmellé záró táblák közötti munkahézag feltűnésmentességét annak színhatárra való elhelyezésével is meg lehet oldani. Így jártak el – szinte minden esetben – a korabeli mesterek is. A falazott szerkezetű épületeknél a folyosók terrazzo burkolatánál megfigyelhető, hogy a – sokszor a folyosó űrterébe is belógó – teherhordó épületszerkezetek határánál a faltőben futó sötétebb sáv („bordűr”) befordul, keresztben átmenve a folyosón keretrendszert alkot. A fellépő erőhatások miatt itt nagyon is indokolt egy dilatációs-tábla határ, vagyis egy munkahézag, mely így mindig színhatárra esett. Az avatatlan szem teljesen folytonosnak látja a terrazzo burkolatot 1. kép).

 

 

 

De ha ezeknél a korabeli épületeknél megjelennek szerkezeti mozgások, vagy ez a munkahézag más okból kiszélesedik, vagy összezáródva egymáshoz támaszkodik, akkor ezek a táblaszélek rohamos eróziót szenvednek (2. kép). Javításuk terrazzós szakértelmet igényel. Még a nem megfelelő szakértelemmel, vagy nem erre a funkcióra való javítóanyagokkal végzett dilatációs-repedés javítások is értékesek, mert megakadályozzák, de legalábbis hátráltatják a burkolat erózióját (3. kép).

A beépített profilok magassága néha a dilatálandó összes szerkezethez alkalmazkodik, de általában elegendő – a vágott, vagy hablemez szigetelőcsíkkal elválasztott alzatbeton dilatáció fölött – csak a terrazzo kéregbe beépített fémprofil is.

 

 

 

A dilatációs táblaméretek maximális mérete, feltételezve, hogy a tábla oldalaránya 1:1 és 1:1,5 közötti: A cement-terrazzónál 6-12 m2.

(Megfelelő speciális aljzatkialakítás esetén Cca. 20-25 m2-ig növelhető. A szabvány elméletileg csak 6 m2-t enged.) A műgyanta-terrazzónál 20-50 m2, de megfelelő aljzatkialakítás, illetve szerkezeti beton esetén 80-100 m2-ig növelhető. Itt már inkább az alzatbeton dilatálás-igénye a mérvadó.

 

 

  1. Padlófűtés

 

A terrazzo burkolat megfelelő feltételek- és kötőanyaghasználat mellett alkalmas temperáló padlófűtés fölötti díszburkolatnak is. A fűtésköröknek, és az azokat beágyazó betonlemezeknek alkalmazkodniuk kell a terrazzo dilatációs rendjéhez. Itt a fűtéskörök határán dupla fémprofilos, 3-4 mm széles hézagképzés szükséges tartósan elasztikus kitöltéssel.

A rugalmas műgyanta-terrazzo teljesen alkalmas padlófűtésre, nagyobb táblaméretek vállalhatók, és a fűtésköröket beágyazó beton – a szerkezeti vastagság csökkentése érdekében – átveheti a terrazzo díszes kéreg alatti betonaljzat szerepét. Ilyenkor is szükséges a csőkígyó fölött 6 cm minőségi anyagösszetételű finombeton-takarás, benne elhelyezett felső hő-elosztó fémhálóval.

A cement-terrazzo érzékeny a feszültségekből adódó mozgásokra, szívesen reped. Emiatt nem igazán alkalmas padlófűtésre. Ha ez mégis elvárás, akkor szerencsés a fűtést védő betonréteg fölött önálló, csúsztatott betonaljzatra fektetni (lásd fotó). Ha a terrazzo közvetlenül a fűtés csőhálózatát befogó betonaljzatra kerül, akkor megoldást jelenthet a terrazzo kéreghez és a betonaljzathoz speciális anyagkeverék választása, de ezekkel nem érhető el igazi tömött szemcseszerkezetű, műemléki minőségű terrazzo.

Amennyiben a fűtéskör mérete nagyobb mint 6-8 m2, akkor a táblán lévő cement-terrazzo kérget tovább-dilatálni szükséges egy szóló fémléccel, vágott hézaggal. Akkor is szükséges ez a további dilatációs léc/hézag elhelyezése, ha a fűtött mező geometriai jellemzői ezt megkövetelik (oldalak aránya; „L” alak, stb.).

 

 

 

 

  1. Liftek terrazzo burkolata

 

A liftek padlójának terrazzo burkolása meglehetősen összetett feladat, függ a liftszekrény fogadószerkezetének kialakításától, a teher nagyságától, a rendelkezésre álló rétegvastagságtól stb. Az egyik legmegfelelőbb műszaki megoldás a terrazzo fogadására egy méretre készített magas minőségű, 25-40 mm vtg. rétegelt lemez hordozóalap. Erre tapadó-híddal kerül in situ felhordásra az akár mintás kialakítású, vagy dilatációs lécet is tartalmazó terrazzo kéreg. Itt is alkalmasabb a vékonyabb rétegben, 1,0 cm-ben fektethető műgyanta-terrazzo, de minimum egy műgyantával jelentősen modifikált cementes kötőanyagú változat. Amennyiben nincs hely fogadó falemezre, akkor üvegszövet hálóval erősített epoxy-habarcs fogadó alapot szükséges készíteni.

 

Lehetőség van az egész liftpadlót beborító méretre előregyártott terrazzo panel beépítésére is. Így megúszható a szűk helyen való csiszolás.

 

 

  1. Felületvédelem, impregnálás, vaxolás

 

A terrazzo márvány- és bazaltőrleményt tartalmazó, cement- és epoxy kötőanyagú díszburkolat, melynek tisztíthatósága, felületi védelme a terméskő burkolatokhoz hasonló megoldásokat kíván, nem alkalmazhatóak rajta a mai égetett kerámiákhoz, gres lapokhoz kifejlesztett erős, agresszív, sokszor maró hatású tisztítószerek. Kifejezetten tilos a savas tartalmú szerek használata, mert azok mind a mészkő, mind a cement anyagát megtámadva rohamos eróziót okoznak. Tilos az erősen lúgos tisztítószerek használata is! (pl. Domestos) A nem rendeltetésszerű használat, a nem a kezelési utasításban javasolt, engedett tisztítószerek és tisztítási technológiák használatából adódó károk esetén a készítő szavatossági kötelezettsége megszűnik.

 

A cement terrazzo felületvédelme:

 

A felület szennyeződés elleni egykomponensű impregnáló réteget kap, tartós védőréteget képezve a felületen. A felületet védőfolyadékkal való kezelését a 2. és az 4. évben megújítani szükséges. Ezt csak kőiparban járatos szakember végezheti. A napi takarításnál a burkolatot jellemzően semleges, enzimtartalmú, esetleg enyhén lúgos felmosó szerekkel kell takarítani (pl. folyékony ipari szappan). Kerülni kell az erős mechanikai igénybevételt a felületen. Az erős ragasztók is maradandó károsodást okoznak (pl. a filmesek által a padlóra használt speciális ragasztószalag). A felmosó vízbe heti-kétheti rendszerességgel a kőiparban beszerezhető tömény elszappanosított viaszemulziót (kőtej) javasolt adagolni meghatározott arányban, mely pótolja a felületen az elkopó védelmet, és segít a felület fényét fenntartani.

Ezzel a korszerű védelemmel együtt is a felület érzékeny a szennyeződésekre, a terméskővel megegyező reakciókat mutat. Vagyis az erősen savas és színes folyadékokat (pl. vörösbor, kávé) minél előbb föl kell mosni a felületről, mert az impregnálások közös tulajdonsága, hogy a nyomással (itt a gravitáció) bíró folyadékok ellen nem véd csak rövid ideig.

 

A lazán tapadó szennyeződéseket porszívóval el kell távolítani, a finom szennyeződéseket pedig egyszerű, nedves törlőeszközzel fel kell mosni (mop, stb.)

Az erősen tapadó szennyeződéseket szívóberendezéssel ellátott gőztisztítóval vagy egytárcsás puha „PAD” feltétes (pl. fehér színű) forgó rendszerű egytárcsás takarítógéppel kell eltávolítani, ha van rá lehetőség. A rászáradt sarat, erősen tapadó szennyeződéseket tilos felkaparni, a benne lévő szilikátszemcsék karcolhatják a burkolatot. Minden ilyen esetben fel kell áztatni a szennyeződést, majd a feloldott szennyeződésekkel együtt a tisztítófolyadékot nedves porszívó segítségével eltávolítani, bő vízzel újra felmosni és újra eltávolítani. Középületeknél – ha a takarítási metódus felkészültsége miatt van rá lehetőség – a terrazzóra erősen tapadó szennyeződéseket szívóberendezéssel ellátott gőztisztítóval vagy egytárcsás puha „PAD” feltétes (pl. fehér színű) forgó rendszerű egytárcsás takarítógéppel kell eltávolítani.

Ha jelentős szennyeződés éri a burkolatot (pl. kávé, bor kiömlik stb.) sár rászárad: A padlóról a ráömlött szennyeződéseket minél előbb fel kell törölni, és egyből utána többszöri tiszta vizes átmosással feloldani, hogy oldott állapotban se maradjon a szennyeződés a felületen. Ha foltot hagy rajta a ráömlött szennyeződés, akkor az aljzatnak megfelelő, – a napi tisztításnál használt mértéknél kevésbé hígított – tisztítószert fel kell hordani, majd 5-10 percig hagyni kell hatni. Utána többszöri tiszta vizes átmosással feltakarítani.

Fontos: amennyiben ilyen, foltot hagyó jelentős szennyeződés éri a burkolatot, mellyel nem tud megbirkózni a takarítója, akkor keresse meg a – karbantartási útmutatóban fellelhető – kivitelezőt, mielőtt nekiesik sósavval, vízkőoldóval, drótkefével, vagy spaklival! (Ezek is eltávolítják a szennyeződést, de a terrazzo felső rétegével együtt…)

 

A műgyanta-terrazzo felületvédelme:

 

A szennyeződések eltávolítására vonatkozóan megegyezik a cementesnél írtakkal, de itt impregnálás helyett a felület egy védővax réteget kap. Ez a speciális vax több rétegben kerül felhordásra. Nemcsak zárja a pórusokat, védi a kötőgyantát és javítja a takaríthatóságot, hanem átveszi a terrazzo felső felületének védelmét, vagyis a cipőkkel a felületre hordott szennyeződésekből eredő kisebb karcok ezt a réteget támadják.

Ez a vax-védelem a forgalomtól függően 1-5 évente újra-készítendő.